ENGLISH中文

 • 0435-5115932 400-804-7099
 • 当前位置:首页 - 企业动态相关标准

   国家标准

   来源: 发布时间:2018-09-13  • 《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》                                      GB/T 23265-2009

   《玄武岩纤维无捻粗纱》                                                            GB/T 25045-2010

   《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》                               GB/T 50608-2010

   结构工程用纤维增强复合材料筋                                            GB/T 26743-2011

   结构加固修复用玄武岩纤维复合材料                                      GB/T 26745-2011

   《结构工程用纤维增强复合材料网格》                                         GB/T 36262-2018

   《沥青混凝土用短切玄武岩纤维》                                                                  在编

   《预应力筋用锚具、夹具和连接器》                                            GB/T 14370-2015


  • 上一篇:已经是第一篇!
  • 下一篇:行业标准
  在线客服

  官方微信平台

  焦老逼链接亚洲永久精品大片wwwcom链接链接链接链接